Archive for the ‘نگاره های سبز’ Category

حبیب باید زنده بماند
دسامبر 25, 2010

برای حبیب الله لطیفی، دانشجوی دربند و محکوم به اعدام؛ که جرمی ندارد جز کرد بودن و تلاش برای آبادانی وطن.

حبیب الله لطیفی باید زنده بماند
از جرعه ی تو خاک زمین در و لعل یافت*

*شعر از حضرت حافظ

Advertisements

سلامت همه آفاق در سلامت توست…
دسامبر 15, 2010

تقدیم به محمد نوری زاد که با نامه هایش پایه های کاخ ستم را در هم افکند و نور امید را در دلمان زنده نگه داشت.
به امید آزادی همه ی زندانیان سیاسی؛ به امید آزادی ایران.

محمد نوری زاد

سلامت همه آفاق در سلامت توست...*

* شعر از حضرت حافظ

محمدرضا جلایی پور را آزاد کنید.
ژوئن 23, 2010

برای محمدرضا و فاطمه که به ما درس آزادگی و بردباری دادند.

محمدرضا جلایی پور

(برای دیدن اندازه ی کامل روی نگاره کلیک کنید)

*شعر از حضرت حافظ، عکس اصلی از حامد صابر

سیزدهم آبان ماه، روز مبارزه با استکبار داخلی
اکتبر 28, 2009

فراخوانی روز سیزدهم آبان ماه؛ روز مبارزه با استکبار داخلی.
پوستر برای راهپیمایی سیزدهم آبانماه

ما بیشماریم، ما پیروزیم

ویژه ی چاپ:

راهپیمایی سیزدهم آبان ماه

ما بیشماریم، ما پیروزیم