محمدرضا جلایی پور را آزاد کنید.
ژوئن 23, 2010

برای محمدرضا و فاطمه که به ما درس آزادگی و بردباری دادند.

محمدرضا جلایی پور

(برای دیدن اندازه ی کامل روی نگاره کلیک کنید)

*شعر از حضرت حافظ، عکس اصلی از حامد صابر

Advertisements