نوروزمان پیروز!
مارس 29, 2010

نوشتن اعتیادآور است. اعتیادی شیرین. اعتیادی که در لحظه های تنهایی نجات بخشمان می شود. سه ماهی می شود که ننوشته ام. هر روز دلگیرتر از دیروز که چرا نمی نویسم. و روزها می گذرند و همچنان نمی نویسم. امروز طاقتم تمام شد و مجبور شدم بنویسم و امیدوارم در سال 89 معتادتر شوم به نوشتن. در سال صبر و استقامت با همت و تلاش مضاعف می نویسیم تا مشتی زده باشیم بر دهان یزیدیان زمان!

هر روزتان نوروز، نورزتان پیروز.

نوروزتان پیروز

نوروزتان پیروز

پوستر از: علی کریمی

Advertisements